Επιλέξτε το δικό σας μοναδικό μουσικό όργανο

Κάθε όργανο είναι μοναδικό στη μορφή και στον ήχο και για αυτό το λόγο είναι αριθμημένo. Εντούτοις όλα είναι με ακρίβεια κουρδισμένα.

Επιλέξτε το δικό σας μουσικό όργανο ακούγοντας και βλέποντας αυτό που σας αρέσει περισσότερο.

Πριν από την αποστολή, τα όργανα απολυμαίνονται με αντισηπτικό σπρέι.

*Ενδέχεται το όργανο που θα επιλέξετε να έχει πουληθεί. Σε αυτή την περίπτωση σας ετοιμάζουμε ένα παρόμοιο το οποίο έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε μέσω skype ή zoom.

Choose your unique musical instrument

Each instrument is unique in form and sound and is therefore numbered. However, everything is precisely tuned.

Chose your own musical instrument by listening and watching what you like best.

Prior to shipment, the instruments are disinfected with antiseptic spray.

* The instrument you choose may have been sold. In this case we prepare a similar one which you can listen to via skype or zoom.

Θιαμπόλι σε Λα - Thiaboli in A : 30€

Θιαμπόλι σε Σιb - Thiaboli in Bb : 30€

Θιαμπόλι σε Ντο - Thiaboli in C : 30€

Θιαμπόλι σε Ρε - Thiaboli in D : 30€

Θιαμπόλι σε Σολ - Thiaboli in G : 40€