Αγορά - Buy

Μπορείτε να προχωρήσετε, μέσω τηλεφώνου ή email, στην αγορά του μουσικού οργάνου που έχετε επιλέξει.

You can proceed, by phone or email, with the purchase of the musical instrument you have chosen.

tel: +30 210 3232174 / +30 6973062711

email: thiaboli@gmail.com

LOGO Νικολαϊδη_low.jpg